top of page
EAGLE DECOR-NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK
Nyereményjáték Részvételi- és
Játékszabályzat

1. Szervező
A Slice of Nature Kft. ( 2120 Dunakeszi, Hajnal sor 4. fsz3. Adószám: 32066827-2-13) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban
(továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes
személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy
lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a Slice of Nature Kft. által üzemeltetett Eagle decor Instagram oldalon ( https://www.instagram.com/p/Cl8Yx8xoMyN/?igshid=YmMyMTA2M2Y= ) posztolt játékfelhívás utasításait követni.
1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek
teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat
rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen
játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek
nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen
játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:
A játék időtartama: 2022.12.09 és 2022.12.18.
2.2 A nyereményjáték menete:
1. Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot

2. Jelöld meg kommentbe az a személyt akivel megosztanád ezt a dekorációt, illetve azokat a személyek neveit, akiket karácsonyra szívesen megajándékoznál velük. Mért őt választottad? Írd le pár szóban. A szavaknak hatalmas ereje van, már önmagában is ajándék kapni és olvasni is. Töltsük fel egymást pozitív gondolatokkal.

3.Kövessétek be az oldalunkat.

2.3 Vannak ismerőseid is akik örülnének egy ilyen keretnek? Hívd meg őket is kommentben, vagy oszd meg ezt a postot valamilyen formában. Ez nem feltétele a játékban való részvételnek.
2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére,1 darab KAI twins szett. A szett 2 db, a képen látható keretet tartalmazza.
2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2022.12.19.
melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: XXXXXXX CÉGNÉV
(XXXXXXX CÍM ). A Szervező az ajándék nyertesének nevét (Instagram felhasználói nevét) az
adott Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolást követően.
3. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és
megadnia teljes nevét, valamint postacímét, vagy személyes átvétel esetén egyeztetniük az átvétel lehetőségeiről.
3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék
időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagram
regisztrációval rendelkezik.
4. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény
átadására legkésőbb a sorsolást követő 2022.12.22-ig sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Postázás esetén a Szervező december 20.ig tudja postára adni a nyereményt úgy, hogy még a karácsonyi időszak előtt odaérjen a címzetthez. Ha december 20.a 12:00-ig nem kapja meg a postázáshoz szükséges adatokat, úgy felelősséget nem tud vállalni azért, hogy december 24-ig megérkezik a csomag. Személyes átvételre december 22.ig van lehetőség a Szervező budapesti átvételi pontján (1045 Budapest, Széchenyi tér 10).
A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén
bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt
(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb
értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos
jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges
adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
➔ nem múlt el 18 éves;
➔ a Lebonyolító megkeresésére 2022.12.20 12:00-ig nem jelentkezik a Szervező elérhetőségeinek valamelyikén;
➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;
➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy nem teljesíti.
4.6 A Játékból ki vannak zárva a XXXSZERVEZŐXXX dolgozói, a megbízott
XXXLEBONYOLÍTÓXXX dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során
visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy
megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak
olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti,
etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem
sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő
lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook
és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a
sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból
fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a
törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes
képviselőjük útján sem vehetnek részt.
5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal
szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben
szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett
promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez  a nyereményjáték nem az Instagram
szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett
megszervezve.
6. Adatvédelmi tájékoztató
6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és
megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési
tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,
adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen
játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
6.2 A jelen nyereményjátékra a XXXSZERVEZŐXXX weboldalán található adatvédelmi
tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,
önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a XXXSZERVEZŐXXX a nyertes
adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG/FB felhasználónevét, illetve annak nyertes
azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán:https://www.instagram.com/p/Cl8Yx8xoMyN/?igshid=YmMyMTA2M2Y= .
A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem
szponzorálta.

Slice of Nature Kft.

Budapest
2022.12.09.

bottom of page